De vijfde ziekte (= erythema infectiosum) is een besmettelijke virusziekte, vooral bij kinderen en tieners, die voornamelijk tijdens de lentemaanden voorkomt.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Ca. 4-14 dagen na besmetting: rode wangen met vlekkerig of kant-achtige (= reticulair) rode huiduitslag met verhoogde plekken die daarna op armen, benen en romp verschijnen, licht gevoel van ziek zijn, koorts

NB. De verschijnselen (= symptomen) verdwijnen meestal spontaan na 5-10 dagen maar kunnen gedurende de weken daarna, met name onder invloed van zonlicht, lichaamsbeweging, emotionele stress, warmte en/of koorts weer terugkeren (= recidiveren).
Zonlicht kan de uitslag verergeren, waardoor de uitslag op niet bedekte lichaamsdelen vaak erger is.
Bij volwassenen kunnen ook lichte pijn en zwelling van de gewrichten optreden, die tot weken of maanden na de besmeting kunnen aanhouden.
Besmetting tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de vrucht. De verschijnselen duren meestal ca. 5-10 dagen en kunnen daarna gedurende enkele weken terugkeren.
Soms zijn er helemaal geen verschijnselen.

Oorzaak
Besmetting met het menselijk parvovirus B19. Meestal door inademing van kleine besmette vochtdruppeltjes in de uitademingslucht van een besmet persoon. De besmettelijkheid duurt van ongeveer een week voor de uitslag begint tot het verschijnen ervan.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
De verschijnselen (= symptomen) verdwijnen meestal spontaan na 5-10 dagen.
De behandeling is gericht op verlichting van de verschijnselen.
Er zijn geen medicijnen tegen de vijfde ziekte.

zie ook:
- virus-infecties
- vaccins

Terug naar kinderziekten

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Kinderziekten met vlekjes\", maart 2003