Groep van psychotische ziektebeelden waarbij waan-denkbeelden en waan-voorstellingen (= hallucinaties) sterk op de voorgrond treden, maar waarbij -in tegenstelling tot schizofrenie- nauwelijks of geen sprake is van verlies van contact met de werkelijkheid en/of achteruitgang van het algemeen functioneren.
Waan-aandoeningen komen minder vaak voor dan schizofrene aandoeningen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie
- anti-psychotica

zie ook:
- dwanggedachte (= obsessie)
- dwang-neurosen
- psychosen
- schizofrene aandoeningen

Terug naar psychische aandoeningen