Verminderde of slechte doorbloeding (= ischemie) van de zijkant (= lateraal) van de hersenstam (= medulla oblongata) met als gevolg o.a. plotselinge duizeligheid, braken, heesheid, slikproblemen, hik, en oogbol-stuipen (= nystagmus), Horner-syndroom, gevoelloosheid van de aangezichtszenuw (nervus trigeminus), autistische verschijnselen (bij chronisch verloop).

Terug naar centrale zenuwstelsel-aandoeningen