Zeldzame aandoening van de luchtwegen (neus, nasofarynx, neusbijholten en longen), gepaard gaand met haardvormige necrotiserende vasculitis van middelgrote en kleine arterien en necrotiserende glomerulonefritis; andere (aanvullende) orgaanlocaties zijn de gewrichten, het middenoor, de ogen, de huid, het centraal en perifeer zenuwstelsel en het hart; kan ook tot de longen beperkt blijven.

Mogelijke verschijnselen o.a.
Ontstoken longweefsel (= alveolitis), vocht-ophopingen (= infiltraten), afstervende (= necrotiserende) weefselkorrels (= granuloma), de vorming van kleine holtes (= sinusitiden) en ontstoken bloedvaatjes (= vasculitiden)
Bij Wegener-granulomatose komen bovengenoemde verschijnselen over het hele lichaam voor.

Mogelijke complicaties (o.a.)
Nier-ontsteking (glomerulonefritis) met nierfunctie-vermindering (= renale insufficiëntie), vaat- en kraakbeen-aandoeningen, bloedarmoede, blauwe plekken (= purpura), ernstige oogafwijkingen

Mogelijke oorzaak
Waarschijnlijk wordt de ziekte van Wegener veroorzaakt door een allergische afweer-reactie op één of meer lichaamseigen stoffen (= auto-immuun-reactie).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- onderdrukking van de allergische afweer-reactie (= immuun-reactie): immuno-suppressiva
- bestrijding van infecties: anti-biotica
- onderdrukking van de ontsteking: corticosteroïden
- opheffen van de bloedarmoede (= anemie): bloedarmoede-middelen

Terug naar auto-immuunziekten