Mogelijke behandelingen van de ziekte van von Willebrand (o.a.):
(1) voorkómen (= preventie)
- vermijden situaties waarin van bloedende verwondingen kunnen ontstaan, zoals wild spelen, ruwe gebitsreiniging en tandextracties
- vermijden van medicijnen die de bloedingstijd verlengen, zoals (acetyl)salicylaten (= 'aspirine) en vergelijkbare pijnstillers (= NSAID's), heparine en anticoagulantia (o.a. acenocoumarol),
(2) medicijnen: bloedstelpende medicijnen (= hemostatica): o.a. desmopressine (bij lichte verwondingen)
(3) infusie met plasmaconcentraat met ontbrekende stollingsfactoren (o.a. factor VIII): bij lichte tot ernstige verwondingen

Terug naar von Willebrand