Mogelijke verschijnselen bij de ziekte van von Willebrand (o.a.):
- verlengde bloedingstijd waardoor (veel) bloed verloren kan gaan bij bloedende uitwendige of inwendige verwondingen of zweren (bijv. maagdarm-zweren)
- ernstige bloedarmoede (= anemie)

NB. Na de puberteit neemt de ernst van de verschijnselen meestal af vanwege een toegenomen activiteit van de anti-hemofilie-factor (= factor VIII).

Terug naar von Willebrand