Bij gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd (= combinatie van medicijnen) kan het voorkomen zijn dat die medicijnen elkaars werking positief of negatief beïnvloeden (= geneesmiddel-interactie).
Dit kan ook het geval zijn als recept-medicijnen worden gecombineerd met zelfzorg-medicijnen en tussen zelfzorg-medicijnen onderling.

Ook kunnen medicijnen een wisselwerking vertonen met voedsel of bepaalde dranken, zoals bijv. alcohol, melk of grapefruitsap. Om die reden mogen ze daar dan niet mee worden gecombineerd.

Daarnaast is het ook nog mogelijk dat de werking van een medicijn wordt beïnvloed door het gelijktijdige gebruik van alcohol, zoals bijv. bij veel antibiotica en psychofarmaca (= medicijnen die de psyche beïnvloeden) het geval is, en andere genotsmiddelen, zoals soft en hard drugs.

Adviezen
- Vertel uw (huis)arts en ook een vervangende arts tijdens uw bezoek welke medicijnen u al gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u verkeerde combinaties van medicjnen krijgt voorgeschreven!
- Lees voor gebruik van uw medicijn(en) altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of en, zo ja, welke wisselwerkingen zich kunnen voordoen met andere medicijnen, voedsel, dranken, alcohol en andere genotsmiddelen.

zie ook:
- bijwerkingen
- veiligheid van medicijnen

Terug naar medicijnen