Mogelijke behandelingen van wratten (o.a.):
voorkómen:
- draag schoenen of slippers in vochtige ruimten
- niet aan wratten peuteren, zuigen (kinderen!) of openmaken (wratten zijn besmettelijk!)
- gebruik een condoom bij wratjes op de geslachtsorganen (wratten zijn besmettelijk!)
behandelen:
- weglepelen (door huisarts)
- aanstippen met stikstof (door huisarts)
- medicijnen: zie hieronder

NB. De meeste wratten verdwijnen na 1-2 jaar vanzelf.

Terug naar wratten