Erfelijke aandoening waarbij jongens één extra Y-chromosoom (XYY) hebben (normaal: XY)

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- overmatige lengtegroei
- taal-/spraakproblemen
- sociale omgangsproblemen (= sociopathie)

NB. In tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht, vertonen jongens met het XYY-syndroom niet meer crimineel gedrag dan andere jongens.

Terug naar erfelijke aandoeningen