Mogelijke behandelingen bij neiging tot zelfdoding of -vernietiging (o.a.)
- hulpvraag: leg bij steeds terugkerende gedachten aan zelfdoding de reden(en) daarvan voor aan de partner, ouder, vriend, (huis)arts of andere vertrouwenspersoon, zoals de een profesionele hulpverlener, om over het probleem te praten. Niet zelden zijn de onderliggende problemen minder ernstig en beter oplosbaar dan men zelf kan bedenken.
- depressiviteit: anti-depressiva kunnen de neiging tot zelfdoding (= suïcidale neigingen en gedrag) en daarmee de kans op zelfdoding (= suïcide) sterk verminderen (NB. Het is van groot belang dat het gebruik niet voortijdig wordt gestopt omdat men niet snel genoeg resultaat ziet!).
- andere psychische aandoeningen (zie ook aldaar):
pychotherapie en psychofarmaca.
- eerste poging: eerste pogingen tot zelfdoding zijn meestal niet of moeilijk te voorkómen omdat de betrokkene vooraf meestal niet duidelijk genoeg aangeeft met die gedachte rond te lopen of plannen in die richting te hebben. Hierdoor ontbreken voldoende signalen voor de omgeving om tijdig in te grijpen.
- mislukte poging: anti-depressiva en psychotherapie om de aanleiding te achterhalen en te zoeken naar een oplossing van het onderliggend probleem

Medicijnen
De medicatie is sterk afhankelijk van de oorzaak en omvat psycho-farmaca als o.a. anti-depressiva, angst-dempende middelen (= anxiolytica) en anti-psychotica.

Terug naar zelfdoding