Groep van ziekten of aandoening van één of meer zenuwen (= neuronen).

Zenuw-aandoeningen worden onderverdeeld in:
- centrale zenuw-aandoeningen (= centrale neuropathieën)
- perifere zenuw-aandoeningen (= perifere neuropathieën)

zie ook:
- zenuw
- zenuwstelsel
- psychische aandoeningen
- bewegingsapparaat-aandoeningen

Terug naar ziekten