Aandoeningen als gevolg van beschadiging, verzwakking en/of verminderd functioneren (= dysfunctie) van zenuwen gelegen buiten (= periferie) de hersenen en ruggemerg.

Mogelijke verschijnselen (o.a.
Tintelingen, acute en chronische pijn (o.a. heet, brandend, kloppend, schietend, stekend, scherp, krampachtig, tintelend), gevoelloosheid, zwellingen, rode huidplekken, verstoorde orgaanfunctie.

Onderscheiden worden o.a.
- mono-neuropathie: er is één (= mono-) zenuw aangedaan
- poly-neuropathie: er zijn meerdere (= poly-) zenuwen aangedaan

zie ook:
- vormen
- tintelingen
- zenuwpijn

Terug naar zenuw-aandoeningen