Mogelijke vormen van perifere zenuwaandoeningen (o.a.):
- aangezichtspijn (= trigeminus neuralgie)
- aangezichtsverlamming
- amyotrofe laterale sclerose (= ALS)
- Charcot-Marie-Tooth
- Déjerine-Scott
- Guillain-Barré-syndroom
- Horner-syndroom (= Claude Bernard-syndroom)
- klapvoet (= hanentred)
- myasthenia gravis (= ernstige spierzwakte)
- spinale spier-atrofie
- tintelingen
- zenuwpijn

Terug naar perifere zenuw-aandoeningen