Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen (= encefalon) en het ruggemerg (= medulla spinalis).

Het centrale zenuwstelsel is opgebouwd uit o.a.:
- hersenen (= encefalon): grote en kleine hersenen, hersenvliezen, hersenvloeistof
- limbische systeem
- hersenstam (= truncus cerebri): verlengde merg, pons, middelnhersenen
- ruggemerg (= medulla spinalis)

zie ook: centrale zenuw-aandoeningen

Terug naar zenuwstelsel