Alcohol kan bij gebruik voorafgaande aan en/of tijdens de zwangerschap een negatieve invloed hebben op:
- de groei van de vrucht (= embryo, foetus)
- het verloop van de zwangerschap
- het verloop van de bevalling
- de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van het kind na de geboorte (= ontwikkelingsstoornissen)
- Ook het gebruik van alcohol door de man voorafgaande aan de zwangerschap kan een negatieve invloed hebben op de ongeboren vrucht.

Advies (Gezondheidsraad, 2005)
- Drink tijdens de zwangerschap bij voorkeur helemaal geen alcohol .

zie ook: alcohol-misbruik

Terug naar zwangerschap