Zieke toestand tijdens de zwangerschap door vergiftiging vanwege gebrekkig functioneren van een of meerdere organen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Bloeddrukverhoging (= zwangerschapshypertensie), onderhuidse vochtophoping (= oedeem), eiwit in bloed (proteïnemie), bloedarmoede (= anemie), stolselvorming in bloedvaten (= trombose), gestoorde lever- en nierfunctie, zwangershapsstuipen (= eclampsie)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Slechte doorbloeding (= vascularisatie) van de baarmoeder (= uterus) of placenta, nier-aandoening, stoornissen in de hormoon-huishouding.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
Afhankelijk van de aard en ernst van de verschijnselen.

zie ook: zwangerschap

Terug naar zwangerschapsaandoeningen