Werk jij in de zorg en denk je erover een eigen praktijk op te zetten? Dan moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een eigen praktijk? Met onderstaande tips kun je direct aan de slag.

Inschrijven in het BIG register

Na het afronden van je zorgopleiding schrijf jij je in bij het BIG-register. Dit geldt voor verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen en nog meer zorgberoepen. Zonder inschrijving in het BIG-register kun je geen praktijk starten, zorg dus dat dit geregeld is. Eventueel personeel staat natuurlijk ook ingeschreven, mits van toepassing.

Plan van aanpak bij een nieuwe of bestaande praktijk

Heb je al over de locatie van je praktijk nagedacht? Misschien heb je een ruimte aan huis of moet je elders een praktijk huren. Je kunt ook een bestaande praktijk overnemen. Hoe dan ook, een praktijk oprichten of overnemen vraagt om een investering. Zorg dat je hier de financiële middelen voor hebt.

Heb je deze niet, dan is een voordelige lening afsluiten een goed alternatief. Met de persoonlijke lening ontvang je het gewenste bedrag tegen een lage rente. Het doorlopend krediet is vooral handig wanneer je op een later moment opnieuw geld nodig hebt.

Houd niet alleen rekening met huur- of koopkosten, maar zeker ook met de inrichting, apparatuur en materialen.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als zelfstandige zorgverlener moet jij je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit geldt al helemaal voor zorginstellingen. De KVK geeft jouw gegevens door aan de belastingdienst. Je ontvangt dus vanzelf bericht van de belastingdienst waaronder je btw-nummer en overige informatie. Kosten voor de inschrijving KVK zijn aftrekbaar, bewaar de factuur dus goed.

Bedenk ook alvast hoe je de administratie/ boekhouding gaat bijhouden. Als ondernemer ben je verplicht om een goede en inzichtelijke administratie te voeren. Heb je hier zelf geen tijd voor, regel dan tijdig een vaste boekhouder of accountant. Deze regelt ook de belastingaangiftes.

Je bent als zorgverlener verplicht om van iedere cliënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten hebben het recht om dit dossier in te zien. Je moet patiëntendossiers minimaal 15 jaar lang bewaren. Dit vraagt om een goede administratie.

Het tarief vaststellen en rekening houden met het maximumtarief

Voor bepaalde vrije zorgberoepen hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit een maximumtarief. Dit betekent dat je hier niet overheen mag zitten. Is het maximumtarief niet op jou van toepassing, dan mag je zelf je tarief vaststellen. Stel een reëel tarief op, vergelijkbaar met andere zorgverleners. Zo prijs jij jezelf niet uit de markt. Bovendien moet zorg betaalbaar blijven, zodat patiënten/ cliënten eventueel hun medische ingreep kunnen financieren. Als zorgverlener ben je vrijgesteld van btw. Dit betekent dat je btw niet hoeft te berekenen en af te dragen. Aan de andere kant zijn betaalde btw kosten wel aftrekbaar.

Regels Wet Toelating Zorginstellingen

Waarschijnlijk lever je verzekerde zorg die onder de zorgverzekeringswet of de WLZ valt. Is dit het geval, dan moet je voldoen aan de regels van de Wet Toelating Zorginstellingen. Via een formulier vraag je een nieuwe toelating aan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Houd er rekening mee dat het afhandelen van de aanvraag ongeveer 4 tot 6 weken in beslag neemt. Tot die tijd is het niet altijd mogelijk om verzekerde zorg te leveren, begin dus tijdig met de aanvraag.

Pensioen en verzekeringen

Huisartsen en sommige andere medische zorgverleners moeten verplicht deelnemen aan een beroepspensioenfonds. Voor het merendeel van de zelfstandigen geldt dit niet. Dit betekent dat je geen automatisch pensioen opbouwt. Het is belangrijk om hierover na te denken. Je kunt maandelijks een vast bedrag sparen of eens kijken naar een lijfrenteverzekering.

Het kan tijdens het uitoefenen van je beroep altijd eens misgaan. Met een goede verzekering bescherm jij jezelf tegen de grootste risico's. denk aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ongevallenverzekering maar ook een aansprakelijkheidsverzekering of risicobeperking. Kies bij voorkeur voor een alles-in-1 polis, dit houdt het allemaal overzichtelijk.