Onderzoek AMC van Jolande Zijlstra

Het inzetten van lokale, getrainde vrijwilligers bij een reanimatie buiten het ziekenhuis heeft zijn vruchten afgeworpen. Uit promotieonderzoek van Jolande Zijlstra (AMC) blijkt dat hierdoor mensen met een hartstilstand sneller en vaker gereanimeerd worden en dat hun overlevingskansen toenemen.

Als iemand thuis of op straat een hartstilstand krijgt, dient ambulancepersoneel gemiddeld 11 minuten na de 112-melding de eerste schok met een AED. Dan is er al kostbare tijd verloren gegaan. “Uit eerdere studies van het AMC blijkt dat de overlevingskans na 11 minuten geslonken is tot 14 procent” vertelt Zijlstra. Om die tijd tot de eerste schok te verkorten, zijn verschillende oplossingen bedacht, zoals defibrillatoren (AED’s) in publieke ruimtes (station, supermarkt).

IN Nederland is in 2007 ene reanimatiesysteem opgezet dat gebruik maakt van burgerhulpverleners. Deze getrainde vrijwilligers worden bij een melding van een hartstilstand per sms (tegenwoordig per app)  opgeroepen om bijstand te verlenen. Zijlstra onderzocht hoe dit systeem in Noord-Holland en Twente werkt. Haar conclusie: burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller te plekke dan de ambulance, waardoor vooral in een woonomgeving sneller een schok kan worden toegediend. Dat leidt tot een grotere overlevingskans. Volgens Zijlstra, die 16 maart hoopt te promoveren, zouden de resultaten nog veter kunnen. “Met een hogere dichtheid aan hulpverleners en defibrillatoren verkort je de reactietijd.” Ook ziet zij mogelijkheden door technische innovaties. Denk aan wearables voor risicogroepen die en waarschuwing versturen als de drager een hartstilstand krijgt, of drones die een AED afleveren in een dunbevolkt gebied.

Bron: AMC