Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft besloten dat de Flash Glucose Monitoring (FGM) vergoed gaat worden voor vier groepen mensen met diabetes. Dit betekent dat ongeveer 40.000 mensen met diabetes in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van de FGM vanuit het basispakket. Diabetesvereniging Nederland (DVN) is blij met dit besluit.

Real Time Continue Glucose Monitor (RTCGM) is een manier voor diabetespatiënten om continu de bloedsuikerwaarden te meten. Voor bepaalde groepen patiënten wordt dit vergoed uit het basispakket. Voor 4 van deze groepen geldt dat zij nu ook in aanmerking komen voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Hun recht op vergoeding van FGM (FreeStyle Libre) gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017.

De volgende vier groepen krijgen de FGM  vergoed als zij in staat zijn tot goede zelfzorg:

  • Kinderen (vanaf 4 - 18 jaar) met diabetes type 1;
  • Volwassenen met diabetes type 1 van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger);
  • Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2;
  • Vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

Het Zorginstituut oordeelt dat voor de vijfde groep: mensen met hypo-unawareness, een real time continuglucosemeter (RTCGM) beter geschikt is dan de FGM vanwege de alarmfunctie en de mogelijkheid om te worden aangesloten op een insulinepomp. Een RTCGM kun je alleen krijgen via het ziekenhuis.

Belangrijke stap

“We hebben hier hard voor gestreden, maar we vinden nog steeds dat de FGM vergoed moet worden voor meerdere groepen. Iedereen die meerdaags spuit of een insulinepomp gebruikt zou hiervoor ook in aanmerking moeten komen”, laat Olof King in eerste reactie op het besluit van Zorginstituut weten. DVN beschouwt dit echter als zeer belangrijke stap en is hier blij mee. Het ZIN kondigt aan hierover spoedig met DVN verder te willen praten.

Hoe verder?

De verwachting is dat de mensen die tot de vier groepen behoren, in de loop van de zomer in aanmerking komen voor vergoeding. Vanaf nu zijn de verschillende partijen, met name zorgverzekeraars en leveranciers, aan zet om dit in goede banen te leiden. DVN gaat hierover op korte termijn in gesprek met alle betrokkenen. Daarnaast blijven we uiteraard met het Zorginstituut en alle betrokken partijen in gesprek over bredere vergoeding van de FGM.

Bron: DVN