Het belangrijkste symptoom bij dementie is de geheugenstoornis. Daarnaast kunnen er een of meer cognitieve stoornissen optreden: afasie (verminderd taalbegrip, niet op woorden kunnen komen), apraxie(verminderd vermogen handelingen uit te voeren) en agnosie (verminderd vermogen voorwerpen te herkennen). Ook is er een stoornis in de uitvoerende functies: de omgeving merkt dat de patiënt steeds meer moeite krijgt met het dagelijks functioneren.