Alzheimer & Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig aandoeningen die gekenmerkt worden door een progressieve afname van cognitieve functies, zoals geheugen, denkvermogen en het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het is vooral bekend door de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm. Dementie treft voornamelijk ouderen, maar kan ook op jongere leeftijd optreden. Naast geheugenverlies omvat het symptomen zoals veranderingen in gedrag, spraakproblemen en desoriëntatie.

dementie.jpg