Diabetes type 2 is een vorm van diabetes die in veel gevallen voorkomen kan worden door gezond te leven. Daarbij hoort regelmatig bewegen en gezond eten. Er zijn echter ook andere factoren die mee spelen bij het ontwikkelen van diabetes. Zo kan het gebruik van Prednison leiden tot diabetes type 2.