De oorzaak van diabetes type 1 is nog niet precies bekend. Mogelijk zijn de bètacellen in de alvleesklier door een auto-immuunreactie vernietigd of onwerkzaam gemaakt. Van diabetes type 2 zijn de oorzaken en risicofactoren bekend: een erfelijke aanleg, overgewicht, een verkeerde leefwijze met te weinig beweging en te veel en te vet eten.