Als een baby jonger is dan zes maanden en naast hoesten ook andere symptomen vertoont, bijvoorbeeld benauwdheid, minder eten, een piepende ademhaling of kortademigheid, bezoek dan de dokter. Hoesten kan op zich geen kwaad bij kinderen, maar het is wel belangrijk om de oorzaak te kennen. Baby's mogen geen medicijnen tegen hoesten innemen, maar de huisarts kan wel bijvoorbeeld een klopmassage adviseren.