Keel & Hoest

De keel is een multifunctioneel lichaamsdeel: het helpt u bij voedsel- en zuurstofinname en het helpt u te praten. De keel is gevoelig voor indringers. Bij de huisarts komt 12% van alle patiënten voor keel- en hoestklachten. Soms is dit het gevolg van een verkoudheid, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn.

keelpijnjongetje.jpg