Te veel stress levert de meeste mensen gezondheidsproblemen op. Maar uit onderzoek van een wetenschapper van Stanford University blijkt dat stress het immuunsysteem ook een flinke boost kan geven. Het onderzoek toont aan dat een aantal stresshormonen de belangrijkste subpopulaties van het immuunsysteem beïnvloeden. Dit is een belangrijke ontdekking, want hiermee wordt het in de toekomst misschien ook mogelijk dat deze stresshormoonlevels gemanipuleerd kunnen worden, waardoor patiënten sneller herstellen van operaties of wonden of beter reageren op vaccines.

Chronische stress blijft slecht
Deze positieve resultaten nemen niet weg dat chronische stress nog steeds slecht is voor de gezondheid. Als een stressvolle situatie weken of maanden aanhoudt, dan haalt dit het immuunsysteem onderuit. Maar als het gaat om een kortdurende stresssituatie, dan heeft het lichaam er juist baat bij, omdat dan het immuunsysteem kortstondig gestimuleerd wordt.

Invloed van de hersenen
De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien in hoeverre de hersenen invloed hebben op het immuunsysteem. Die invloed is op zich logisch; het is niet nodig om het immuunsysteem de hele dag door in volle staat van paraatheid te hebben, maar het is wel belangrijk dat dat het geval is met de hersenen. .

Bron:Medical News Today

Afbeelding:  :Jacqueline: