Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 18353
RVG 22393
RVG 28235

Werkzame stof

Salbutamol

Geneesmiddelgroep

Luchtwegverwijders: bèta-sympathico-mimetica (= bèta-adrenergica)

Samenstelling

Dosis-aërosol (CFK-vrij), 200 doses: 100 microgram of 200 microgram salbutamol-sulfaat per inhalatiedosis

Dosis-aërosol (CFK-vrij; 'Autohaler'), 200 doses: 100 microgram salbutamol-sulfaat per inhalatiedosis

Fabrikant/Leverancier

3M Pharma

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma-aanvallen (bronchospasmen)

Bronchitis, chronische

Longemfyseem

Inhalatievloeistof: plotselinge verergering (= exacerbatie) van astma of chronisch obstructieve longziekte (= COPD)

Inhalatievloeistof: Status astmaticus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen (= bèta-sympathicomimetica)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijke werking van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn verwijdt de bronchiën waardoor de ademhaling wordt verbeterd.

Zo nodig kan de dosis-aërosol worden voorzien van een inhalatiekamer ('Volumatic', 'Babyhaler').

De werking begint binnen 5 minuten na inhalatie, is maximaal na 30-90 minuten en duurt 4-6 uur per dosis.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bevingen van handen en vingers (= tremor)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartkloppingen

Irritatie van mond en keel

Nervositeit

Rood worden van de huid (= perifere vaatverwijding)

Wisselwerkingen

Bèta-blokkers

Corticosteroïden, orale (inname via de mond)

Plasmiddelen (= diuretica)

Sympathicomimetica, andere dan dit middel

Theofylline (Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en het gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook in dat geval moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken.

Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter bij Airomir®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Warm en rood gezicht, angst, misselijkheid, braken, beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), hartkloppingen, verhoogde hartfrequentie (= tachycardie), hartritme-stoornissen (= aritmieën), hoofdpijn, opwinding (= agitatie), spierkrampen, vaatverwijding (= vasodilatatie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Bijsluiters

Airomir
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017