Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113095

Werkzame stof

Paracetamol

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers, restgroep

Samenstelling

Infuus-oplossing (intra-veneus): 1 gram paracetamol per 100 ml

Fabrikant/Leverancier

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn na operatie (= post-operatieve pijn)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof passeert de placenta en komt zo in de nog ongeboren vrucht terecht. Kortdurende gebruik tijdens de zwangerschap lijkt echter relatief veilig te zijn.

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Gebruik tijdens de periode van borstvoeding lijkt relatief veilig te zijn.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Paracetamol vermindert pijn (= analgetische werking) en onderdrukt koorts (= antipyretische werking). De manier waarop paracetamol werkt is niet precies bekend. Mogelijk remt paracetamol de productie van prostaglandinen in het centrale zenuwstelsel.

De pijn vemindert meestal binnen 5-10 minuten en de pijnstillende werking duurt gewoonlijk 4-6 uur.

De koorts neemt meestal binnen 30 minuten af en de temperatuurdaling houdt gewoonlijk 6 uur aan.

Bijwerkingen

Bloedbeeld-veranderingen

Huidreacties, allergische

Leverbeschadiging, na hoeveelheden van 6 gram of meer per keer of chronisch gebruik van 3-4 g per dag.

Nierontsteking (= nefritis), na langdurig gebruik

Overgevoeligheid voor dit middel of andere middelen die paracetamol als werkzame stof bevatten

Wisselwerkingen

Alcohol

Bloedstolling-remmende medicijnen (= orale anti-coagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen'

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Perfalgan®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke gevolgen van overdosering met dit medicijn.

Bijsluiters

Perfalgan
Perfalgan
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017