Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 27705-7
RVG 34279

Werkzame stof

Etoricoxib

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 30 mg, 60 mg, 90 mg of 120 mg etoricoxib

Fabrikant/Leverancier

Merck Sharp & Dohme BV (MSD)

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 34965-6//27705-6
RVG 110164//34279

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 31059//27705
RVG 31060//27706
RVG 101645//27707
RVG 103107//27707
RVG 105051//34279
RVG 107700//34279
RVG 108048//27705
RVG 113472//27705
RVG 113471//27706
RVG 116052//27706

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 31817//27705
RVG 105972//27705
RVG 105971//27706
RVG 107332//27707
RVG 108397//27705
RVG 108423//27706
RVG 114285//27705
RVG 114288//27706

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 109402//34279
RVG 111487//27707
RVG 112248//27705
RVG 112246//27706

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 102477//27707
RVG 102474//27705
RVG 102475//27706
RVG 107116//34279
RVG 110522//27707
RVG 115769//27705
RVG 115846//27706

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (o.a. artrose, 'gewrichtsslijtage')

Jicht (= jicht-artritis), acute verschijnselen

Reumatoïde artritis (= RA, gewrichtsreuma)

Ziekte van Bechterew , = spondylitis ankylopoietica, SA

Pas op!

Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

De fabrikant beveelt aan dit middel niet te gebruiken bij:
- ischemische hartziekten (o.a. angina)
- cerebrovascluair lijden (o.a. TIA en hersenberoerte)
- hartfalen (NYHA II/klasse 4)
- bloeddrukverhoging (= hypertensie) die niet onder controle is
Pas op bij:
- kans op hart- en vaataandoeningen
- gebruik van lage doseringen acetylsalicylzuur (= 'aspirine')
NB.
- gebruik de laagste mogelijke dosering zo kort mogelijk
- gebruik bij artrose maximaal 60 mg per dag
- gebruik bij acute jicht-artritis maximaal 120 mg per dag.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

NB. Zie ook toepassingen!

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van Arcoxia®, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers zoals NSAID's

Borstvoeding

Hartfalen (= verminderde hartwerking), ernstig

Jeukende huiduitslag (= urticaria) of gezwollen huid (= angio-oedeem) na eerder gebruik van Arcoxia®, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers

Kinderen en adolescenten jonger dan 16 jaar (wegens onvoldoende ervaring met dit middel)

Leverfunctie-vermindering (lever-disfunctie), ernstige

Darm-ontstekingen

Maag- of darmzweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van Arcoxia®, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers

Neuspoliepen na eerder gebruik van Arcoxia®, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers

Nierfunctie-vermindering, ernstige (creatinine-klaring < 30 ml/min)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werking kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap of de bevalling niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, evenwichtsstoornissen (= vertigo), wazig zien en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor wordt pijn onderdrukt (= analgetische werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Angst

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloedneus (= epistaxis)

Bloed-uitstortingen, onderhuidse (= ecchymosis)

Bloedwaarden, veranderingen

Bovenste luchtweg-infectie

Buikpijn (= abdominale pijn)

Depressie

Droge mond

Duizeligheid

Elektrocardiogram (ECG), veranderingen

Eetlust, toe- of afname

Gevoelswaarnming van de tastzin, verminderd (= parethesie) of toegenomen (= hyperesthesie)

Gewichtstoename

Gezwollen gezicht (= faciaal oedeem)

Grieperig gevoel

Hartfalen (decompensatio cordis)

Hoest

Hoofdpijn

Huid, rode/uitslag

Huid-/slijmvlies-aandoeningen

Jeuk (= pruritis)

Lever-aandoeningen

Maagdarm-ontstekingen (gatro-enteritis)

Maagdarm-stoornissen, zoals buikpijn, misselijkheid, winderigheid, zuurbranden, diarree, opgezette buik, diaree of verstopping, braken, maagdarm-zweren, prikkelbare-darm-syndroom (PDS)

Nier-aandoeningen

Oorsuizen (= tinnitus)

Pijn op de borst

Scherpzinnigheid, verminderde

Slapeloosheid

Slaperigheid

Smaakverandering (= dysgeusie)

Spierkrampen of -spasmen

Spier/skelet-stijfheid

Urineweg-infectie

Vermoeidheid

Vochtophopingen (= oedeem) in de weefsels

Wazig zien

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (o.a. in Aspirine®)

Bloeddrukverlagende medicijnen (= anti-hypertensiva)

Bloedstolling-remmende middelen (= bloedverdunners, trombose-middelen)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Lithium (Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Pil (orale anti-conceptiva)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Medicijnen met dezelfde werking (COX-remmers)

Medicijnen die door het enzym SULT1E1 worden omgezet

Medicijnen die de werking van het enzym CYP3A4 beïnvloeden

Orale anti-conceptiva ('de pil'))

Plasmiddelen (= diuretica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Tacrolimus (= Protopic®, Prograft®)

Warfarine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Aanbevolen dosis bij artrose (= gewrichtsslijtage): 1 x daags 30 mg, zo nodig te verhogen tot maximaal 60 mg 1 x daags.

Aanbevolen dosis bij reuamtoïde artritis (= RA): 1 x daags 90 mg.

Aanbevolen dosis bij jicht: 1 x daags 120 mg gedurende maximaal 8 dagen

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Bij inname zonder voedsel treedt de werking gewoonlijk sneller op.

Neem nooit een dubbele dosis . Sla een vergeten dosis over en ga gewoon door met het voorgeschreven schema.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft.
Raadpleeg eerst uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Arcoxia®

NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Bijzonderheden

De tabletten bevatten een geringe hoeveelheid lactose.

NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Bijsluiters

arcoxia
Arcoxia (30 mg)
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017