Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 34875

Werkzame stof

Cinnarizine en dimenhydrinaat (difenhydramine)

Geneesmiddelgroep

Vertigo-middelen (middelen bij evenwichtsstoornissen)

Samenstelling

Tabletten met 20 mg cinnarizine en 40 mg dimenhydrinaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Hennig arzneimittel KG

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Vertigo (= duizeligheid)

Syndroom van Ménière

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u jonger bent dan 18 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Als u lijdt aan kamerhoekblok-glaucoom (een bepaald type oogziekte)

Als u epilepsie hebt

Als u een verhoogde hersendruk hebt (bv. door een tumor)

Als u lijdt aan alcoholmisbruik

Als u prostaatproblemen hebt waardoor het moeilijk is om te plassen

Bij lever- of nierfalen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. -meestal voorbijgaande- slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Beide bestanddelen verminderen de symptomen van vertigo (een gevoel van duizeligheid of ?draaierigheid?) en misselijkheid. Wanneer deze twee bestanddelen samen worden gebruikt, zijn ze effectiever dan wanneer elk bestanddeel apart wordt gebruikt

Bijwerkingen

Hoofdpijn

Huiduitslag

Maagklachten

Misselijkheid

Slaperigheid (voorbijgaande)

Droge mond

Diarree

Oorsuizen

Beven

Wisselwerkingen

Tricyclische antidepressiva (worden gebruikt bij de behandeling van een depressie en angst)

Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verlagen van de bloeddruk.

U dient Arlevert niet samen met geneesmiddelen te gebruiken die worden gebruikt om problemen met uw hartslag te corrigeren (antiaritmica).

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten tijdens of direct ná de maaltijd innemen met wat water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket. Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De druppelvloeistof bevat methyl- en propylparahydroxybenzoaat als conserveermiddelen.

Overdosering

Hoofdpijn, versneld hartritme (tachycardie), nervositeit, bloeddrukdaling (hypotensie), flauw vallen, rood gelaat, vochtophopingen (oedeem), luchtwegvernauwing (bronchoconstrictie), huiduitslag, maagkrampen, misselijkheid, braken, coördinatie-stoornissen (ataxie), spierschokken (convulsies)

Bijsluiters

Arlevert
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017