Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 11737
RVG 18636

Werkzame stof

Mesalazine

Geneesmiddelgroep

Chronische darm-ontstekingsmiddelen

Samenstelling

Tabletten, maagsap-bestendig: 400 mg en 800 mg mesalazine

Fabrikant/Leverancier

Nycomed B.V

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Colitis ulcerosa (= zwerende ontsteking van de dikke darm, met name in het laatste gedeelte)

Ziekte van Crohn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingsneiging, verhoogd

Kinderen, jonger dan 6 jaar

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Maag-darm-zweren (= ulcus pepticum)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit medicijn, voor een van de bestandelen, voor olsalazine, sulfalazine, salicylaten of voor een de hulpstoffen in het klysma

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Mesalazine gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Mesalazine heeft een nog onbekende, gunstige werking op het darmslijmvlies.

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Diarree

Gewrichtspijn

Irritatie van de anus (bij gebruik van klysma)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag, jeuk en koorts

Spierzwakte

Stemmingsveranderingen

Wisselwerkingen

Niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID?s, bijvoorbeeld geneesmiddelen die aspirine, ibuprofen of diclofenac bevatten)

Azathioprine of 6-mercaptopurine (ook bekend als ?immunosuppressieve? of ?immuunsysteem
onderdrukkende? geneesmiddelen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten in hun geheel tijdens of vlak na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water innemen.

Het klysma wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Tabletten en zetpillen: in de verpakking.

Klysma: in het donker of in de koelkast (niet laten bevriezen!).

Het klysma bij bewaren in de koelkast vóór gebruik eerste opwarmen tot lichaamstemperatuur.

Medicatietrouw

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de klachten langer aanhouden dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Overleg eerst met uw arts als u de dosering wilt veranderen of wil stoppen met het gebruik.

Combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Asacol®

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Het klysma bevat natriumbisulfiet en benzoëzuur als conserveermiddel

Overdosering

Maagdarm-klachten, hyperventilatie, vochtophoping in de longen, uitdroging, onderkoeling, stoornissen van het centale zenuwstelsel

Bijsluiters

Asacol
Asacol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017