Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 21171

Werkzame stof

Dipyridamol en acetylsalicylzuur

Geneesmiddelgroep

Trombocyten-aggregatie-remmers (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners, anti-coagulantia)

Samenstelling

Capsule met gereguleerde afgifte ('Retard'): 200 mg dipyridamol en 25 mg acetylsalicylzuur per capsule

Fabrikant/Leverancier

Boehringer Ingelheim BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 32300//21171

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 33850//21171

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen van een (volgend) hersen-infarct; alleen gebruiken als het vorige hersen-infarct zonder bloedingen en niet-invaliderend was

Voorkómen van een (volgende) kleine hersen-beroerte (= TISA)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Behandeling met bloedstollingsmiddelen

Bloedingen, waaronder maagdarm-bloedingen

Bloedstollings-stoornissen en bloedingsneiging (hemorragische diathese)

Leverfunctie-vermindering (= lever-insufficiëntie)

Maagdarmzweren (= ulcus pepticum), actief

Maagpijn bij eerder gebruik van dit middel

Nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor (acetyl)salicylaten

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de schadelijkheid tijdens zwangerschap te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stoffen in dit medicijn gaan beide over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stoffen in dit medicijn gaan beide de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van de bloedplaatjes (= trombocyten).

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Bloedingen

Braken

Diarree

Duizeligheid

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Maagdarmklachten

Maagdarm-zweren

Maagwand-irritatie

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties

Rood worden van gezicht en hals (= flush)

Spierpijn

Zuurbranden

Wisselwerkingen

Adenosine (= Adenocor®)

Choline-esterase-remmers

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding).

Andere pijnstillers met een prostaglandine-synthetase-remmende werking.

Bloedsuikerverlagende middelen die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica).

Corticosteroïden

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De capsule heel innemen met ruim water of een andere drank.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan voorgeschreven is.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Wanneer u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de beschermende werking van dit middel af. Wanneer u meer gebruikt, neemt de beschermende werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen w?l. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

bijsluiter van Asasantin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Duizeligheid, oorzuizen, slechte bloedcirculatie, flauwte, instorting

Bijsluiters

Asasantin
Asasantin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017