Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 08184

Werkzame stof

Carbasalaatcalcium

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Poeders in sachets: 100 mg, 300 mg of 600 mg carbasalaatcalcium per sachet

Fabrikant/Leverancier

Meda Pharma B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn, zoals hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, spit, spierpijn, zenuwpijn en pijn bij reuma

Migraine , wanneer tevens misselijkheid en braken (in combinatie met metoclopramide = Primperan®)

Pijn en koorts bij griep en verkoudheid en na
inenting (= vaccinatie)

Pijn bij plotseling (= acuut) en langdurige (= chronisch) gewrichtsreuma

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma, huiduitslag (urticaria), neuspoliepen, neusverkoudheid (=- rhinitis), angio-oedeem of bewustzijnsvermindering (=collaps) na gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of medicijnen met dezelfde werkingswijze (NSAID's)

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantie = 'bloedverdunners' = 'trombsoe-middelen')

Bloedstollingsstoornissen, bepaalde (o.a. hemorragische diathese en hypotrombinemie)

Herseninfarct met bloedingen (= hemorragisch herseninfarct)

Kinderen met waterpokken of griep

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Maagpijn of ?klachten na eerder gebruik van dit middel.

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), actieve

Maagwand-ontsteking met maagwandbeschadiging (= erosieve gastritis)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere salicylaat-verbindingen

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werkzaamheid van dit medicijn kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medcicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name na langdurig gebruik van hoge doseringen- als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit medicijn remt ook de bloedstolling (= trombocyten-aggregatie), waardoor de bloedingstijd wordt verlengd.

De werking duurt na stoppen van het gebruik nog ca. 4-6 dagen.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (na veelvuldig of langdurig gebruik)

Bloedbeel-veranderingen

Bloedingstijd-verlenging

Bloedverlies via de ontlasting, ongemerkt (= occult bloedverlies)

Braken

Duizeligheid (na langdurig gebruik van hoge doseringen)

Gezichtsstoornissen (na langdurig gebruik van hoge doseringen)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheidsverschijnselen, lichte tot ernstige (bijv. anafylactische shock)

Vochtophoping in de longen (= longoedeem); vooral bij langdurig gebruik door ouderen

Wisselwerkingen

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding)

Ammomiumchloride

Andere pijnstillers met vergelijkbare werking (prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Benzbromaron (= Desuric®)

Bloedstolling-remmende middelen (= orale anticoagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen')

Bloedsuiker/bloedglucose-verlagende middelen die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica)

Corticosteroïden

Insuline

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Probenecide

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het poeder vóór gebruik eerst oplossen in een ruime hoeveelheid water.

Voor een snel effect op de nuchtere maag of een ½ uur vóór de maaltijd innemen.

Dit middel bij maagklachten of bij langdurig gebruik van hoge dosestijdens of direct ná de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan voorgeschreven is.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts of in de bijsluiter.

Bij maagklachten: tablet eerst uiteen laten vallen in water en tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.
.

Dit medicijn niet geven aan kinderen met griep of waterpokken in verband met een verhoogd risico op het syndroom van Reye.

Dit medicijn verlengd de bloedingstijd en daarom niet gebruiken kort vóór het trekken van kiezen of tanden.

Dit medicijn verhoogt de kans op maagklachten en daarom bij voorkeur niet gebruiken kort vóór of ná het gebruik van alcohol

Wijk niet af van het gebruiksvoorschrift . Wanneer u minder gebruikt dan voorgeschreven is, neemt de beschermende werking van dit middel af. Wanneer u meer gebruikt, neemt de beschermende werking van dit medicijn niet toe, maar de kans op bijwerkingen w?l. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ascal®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Braken (vooral bij kinderen), verhoogde lichaamstemperatuur (= hyperpyrexie), zweten, duizeligheid, oorsuizen (= tinnitus), gezichtsstoornissen, rusteloosheid, opwinding, overdreven blij gevoel (= euforie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), uitdroging (= dehydratie), bloeddrukdaling (= hypotensie), verminderd urineren, verhoogd (= hyperglykemie) of verlaagd (= hypoglykemie) bloedglucose-gehalte , verminderd bewustzijn (= collaps), bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017