Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 00613
RVG 01414
RVG 16362
RVG 28834

Werkzame stof

Acetylsalicylzuur

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Kauwtablet: 500 mg acetylsalicylzuur

Tabletten: 100 mg of 500 mg acetylsalicylzuur per tablet

Granulaat: 500 mg

Fabrikant/Leverancier

Bayer BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 33834//00613
RVG 113912//28834 (granulaat)

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 104805//00613
RVG 109714//16362

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn, bijvoorbeeld hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, reumatische pijn, spit, spierpijn en zenuwpijn

Pijn bij reuma, acuut en chronisch

Pijn en koorts bij griep en verkoudheid

Pijn en koorts na inenting

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of andere allergische reacties (o.a. neusverkoudheid, neuspoliepen, netelroos) na eerder gebruik van dit middel, (acetyl)salicylaten of andere pijnstillers met een vergelijkbare werking (NSAID's)

Bloedplaatjes, verminderd aantal (= hypoprotrombinemie)

Bloedstolling, vertraagde (= hemorragische diathese)

Bloedstollingremmende medicijnen (= anticoagulantie = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen')

Darmobstructie en/of darmwand-doorboring (= darmperforatie)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Hersenweefselbeschadigingen, bepaalde (= intracraniale laesies)

Jonge kinderen, die zijn uitgedroogd door overmatig vochtverlies (= gedehydrateerd)

Mensen met een aangeboren overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur en andere salicylaten

Kinderen met waterpokken of griep

Leverfunctie-stoornissen, ernstige (= ernstige lever-insufficiëntie)\

Maagbloedingen of darmbloedingen

Maagklachten, -ontsteking (= gastritis) of -pijn na eerder gebruik van acetylsalicylzuur of andere salicylaten

Maagwandontsteking (= gastritis)

Maag- of darmzweren, actief (= actieve ulcus pepticum)

Natrium-beperkt-dieet

Nierfunctie-srtoornissen, ernstige (= ernstige nier-insufficiëntie).

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of andere pijnstillers met een vergelijkbare werking (prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel passeert de moederkoek (= placenta) en komt zo bij de nog ongeboren vrucht (= foetus). Een schadelijk effect op het kind kan daarom niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Hierdoor kan het kind overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor acetylsalicylzuur.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name bij langdurig gebruik van hoge doseringen- na als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en sufheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= acetylsalicylzuur) in deze pijnstiller remt de productie van prostaglandines in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

De werkzame stof (= acetylsalicylzuur) verlengt de bloedingstijd en wordt daarom in lage doseringen ook als bloedverdunnend middel gebruikt. Bijvoorbeeld om een hart- of herseninfarct te voorkomen.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Deze pijnstiller behoort tot de prostaglandine-synthetase-remmers, die ook wel NSAID's (= Non-Steroïde Anti-Inflammatoire Drugs) worden genoemd.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Braken

Doofheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Duizeligheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Gezichtsstoornissen (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Hoofdpijn (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Oorsuizen (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag).

Sufheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses en bij kinderen)

Verwardheid (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Zwarte, teerachtige en stinkende ontlasting (wijst op bloedverlies in maag of darm)

Zweten (met name na langdurig gebruik van hoge doses)

Wisselwerkingen

Alcohol (verhoogde kans op maagbloeding)

Andere pijnstillers met een vergelijkbare werking (= prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Benzbromaron (= Desuric®)

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen')

Bloedsuikerverlagende middelen ( bloedglucose-verlagende middelen) die via de mond moeten worden ingenomen (= orale antidiabetica)

Corticosteroïden

Insuline

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Probenecide

Sulfinpyrazon

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tabletten vóór gebruik eerst in ruim water uiteen laten vallen. Na opdrinken nog wat water nadrinken.

Snelle pijnverlichting: tablet eerst uiteen laten vallen in water en dan op de nuchtere maag innemen (tot een half uur vóór de maaltijd).

Bij maagklachten: tablet eerst uiteen laten vallen in water en tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter van de verpakking.

Bij maagklachten: tablet eerst uiteen laten vallen in water en tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.

Dit medicijn niet geven aan kinderen met griep of waterpokken in verband met een verhoogd risico op het syndroom van Reye.

Dit medicijn verlengd de bloedingstijd en daarom niet gebruiken kort vóór het trekken van kiezen of tanden.

Dit medicijn verhoogt de kans op maagklachten en daarom bij voorkeur niet gebruiken kort vóór of ná het gebruik van alcohol.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.
Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Aspirine®

Bijzonderheden

De bruistablet bevat 502 mg natrium.

Overdosering

Braken (vooral bij kinderen), verhoogde lichaamstemperatuur (= hyperpyrexie), zweten, duizeligheid, oorsuizen (= tinnitus), gezichtsstoornissen, rusteloosheid, opwinding, overdreven blij gevoel (= euforie), waanvoorstellingen (= hallucinaties), uitdroging (= dehydratie), bloeddrukdaling (= hypotensie), verminderd urineren, verhoogd (= hyperglykemie) of verlaagd (= hypoglykemie) bloedglucose-gehalte , verminderd bewustzijn (= collaps), bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017