Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Antitrombine III

Geneesmiddelgroep

Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (+ oplosmiddel): 500 IE, 1000 IE of 1500 IE (= Internationale Eenheden) antitrombine III per ml
Het poeder bevat tevens menselijk (= humaan) eiwit (albumine).

Fabrikant/Leverancier

Biovitrum AB

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Trombo-embolische aandoeningen t.g.v. antitrombine III-tekort (= deficiëntie)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer vand e bestanddelen of voor medicijnen met dezelfde of vergelijkbare stoffen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de bloedstolling. Hierdoor wordt de vorming van bloedstolsels (= thrombi) tegengegaan.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Temperatuur-verhoging

Urineproductie, toename (= diurese)

Vaatverwijding (= vasodilatatie)

Wisselwerkingen

Heparine (Calparine®, Heparine Leo®,
Minihep®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Atenativ®

Bijzonderheden

Het injectiepoeder bevat tevens menselijk (= humaan) eiwit (albumine).

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

Atenativ
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017