Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 101080
RVG 101094

Werkzame stof

Bloedstollingsfactoren II, VII, IX en X

Geneesmiddelgroep

Bloedstolling-bevorderende middelen (= hemostatica)

Samenstelling

Een concentraat van de menselijke stollingsfactoren II, VII, IX en X, proteïne C en proteïne S.

Fabrikant/Leverancier

CSL Behring GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedingen als preventie bij operaties en behandeling van bloedingen die worden veroorzaakt door een verworven of aangeboren tekort aan de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag Beriplex® alleen worden gegeven als het duidelijk aangewezen is.

Borstvoeding

Tijdens borstvoeding mag Beriplex® alleen worden gegeven als het duidelijk aangewezen is.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er werd geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Toediening van factoren II, VII, IX en X met Beriplex® zal het stollingsmechanismen herstellen

Bijwerkingen

Allergische reacties, soms

Er is een verhoogd risico op vorming van bloedstolsels.

Wisselwerkingen

Kan het effect van een behandeling met vitamine K-antagonisten remmen.

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere medicijnen van belang.

Hoe te gebruiken?

Beriplex® wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Zie gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Het poeder bevat natriumchloride en minimale hoeveelheden muizeneiwitten.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over deze informatie.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Beriplex
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017