Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2003

Werkzame stof

Tasonermin (= tumor-necrose-factor-alfa-1a = TNF-alfa-1a)

Geneesmiddelgroep

Kankermiddelen, restgroep

Samenstelling

Poeder voor infusie-oplossing: 1 mg tasonermin

Hulpstoffen:
- di-natrium-hydro-fostaat-dodeca-hydraat
- humaan serum-albumine
- natrium-chloride
- natrium-di-hydro-fosfaat-dihydraat

Fabrikant/Leverancier

Boehringer Ingelheim International GmbH
Bingerstrasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Weke-delen-sarcomen, in combinatie met melfalan (= Alkeran®)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedbeeld, bepaalde afwijkingen

Borstvoeding (tot 7 dagen na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven)

Calcium-gehalte van bloed, verhoogd (= hyper-calciëmie)

Hart-aandoeningen: o.a. hartklachten, angina pectoris, hartritme-stoornissen, hart-aanval (binnen 3 maanden vóór behandeling met dit medicijn), bepaalde stoornissen in de bloedsomloop

Infecties, indien ongevoelig voor anti-biotica

Lever-aandoening, ernstige

Long-aandoening, ernstige

Maagzweer

Medicijnen die het hart kunnen beschadigen (o.a. anthracyclinen)

Nier-aandoening, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen (o.a. humaan serum-albumine)

Overgevoeligheid voor bloeddrukverhogers (= hypertensiva)

Overgevoeligheid voor bloedverdunners (= trombose-middelen)

Overgevoeligheid voor radio-actief gelabelde middelen ('tracers')

Wonden en/of zweren in de buurt van de tumor(en)

Zwangerschap

Zwellingen (grote) in de buurt van de tumor(en)

Pas op!

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tot 7 dagen na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn kan -in combinatie met melfalan- de tumor(en) verkleinen in geval de tumor (nog) niet operatief kan worden verwijderd.

Bijwerkingen

Aangedane arm of been:
- infectie, zwellingen, pijn, blaren, zenuw-beschadiging, weefsel-beschadiging, bloedstolsels, loslaten van vinger- of teennagel, vocht-ophoping

Overge bijwerkingen:
- ademhalingsproblemen
- bloedbeeld-veranderingen
- diarree
- hart-aandoeningen
- koorts
- koude rillingen, hoofpijn, grieperigheid
- misselijkheid, braken, verminderde eetlust
- lever-vergiftiging
- nier-vergiftiging
- verhoogd infectie-gevaar
- verstopping (= obstipatie)
- zenuw-beschadigingen

NB.

Vanwege de aard en ernst van de mogelijke bijwerkingen is het mogelijk dat u voorafgaande aan of tijdens de behandeling met dit medicijn wordt opgenomen op de intensive care.

Informeer de arts of verpleegkundige als de bijwerkingen ernstiger zijn dan verwacht of als u bijwerkingen heeft die niet vermeld zijn in de bijsluiter .

Wisselwerkingen

Informeer uw (huis)arts en apotheker over het eventuele gebruik van andere medicijnen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Vraag zo nodig de arts of verpleegkundige om informatie over de wijze van toediening van dit medicijn

Hoe te bewaren?

In de koelkast (2-8oC).

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Informeer arts en/of verpleegkundige over uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijnen is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Beromun®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

BEROMUN
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017