Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 11203

Werkzame stof

Levobunolol

Geneesmiddelgroep

Glaucoom-middelen

Samenstelling

Oogdruppels, 5 ml: 5 mg (0,5%) levobunolol-hydrochloride per ml
Bevat natrium-metabisulfiet, polyvinyl-alcohol per ml en benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Allergan BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 21539//11203

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Glaucoom

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma (= astma bronchiale), ook indien eerder gehad (= anamnetisch)

Contactlenzen, dragen van

Hartgeleidingsstoornissenblokkade (AV-geleidingsstoornissen)

Hartfalen, ook indien latent aanwezig

Hartritme, verlaagd (= sinusbradycardie)

Kinderen, jonger dan 18 jaar

Long-aandoeningen, obstructieve (COPD's)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. sulfiet, polyvinyl-alcohol of benzalkoniumchloride)

'Sick sinus'-syndroom

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert bèta-receptoren. Bij toediening in het oog zorgt het voor een daling van de druk in het oog (= intra-oculaire druk). Daarnaast verdooft dit middel het oog in lichte mate.

De werking begint snel, is maximaal na 2-6 uur en duurt tenminste 12 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Oog:

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen), o.a. wazig zien, dubbelzien (= diplopie)

Hoornvlies, minder gevoelig

Oog-irritatie, o.a. branderig gevoel

Overgevoeligheidsreacties

Traanproductie, verminderde

Overige:

Ademnood door luchtwegvernauwing (= bronchospasmen)

Benauwdheid (respiratoire insufficiëntie)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Depressie

Duizeligheid

Hartfalen

Hartritme-stoornissen (hart-aritmieën)

Hersendoorbloeding, verminderde (cerebrale ischemie)

Hoofdpijn

Misselijkheid(= nausea)

TIA (= tijdelijke vaatvernauwing inde hersenen)

Belangijk!

Informeer uw arts of apotheker als u veel last van bijwerkingen heeft of als er sprake is van (mogelijk) nieuwe bijwerkingen die niet in de bijsluiter worden vermeld.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Bèta-blokkers

Calcium-antagonisten

Epinefrine (= EpiPen®)

Middelen met dezelfde werking als dit middel

Middelen die de voorraad catecholaminen in het lichaam uitputten

Sympathico-mimetica

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tijdens het druppelen bij voorkeur de traanbuis dichtdrukken. Hierdoor loopt minder druppelvloeistof naar de neus- en keelholte. De kans op lichamelijke (= systemische) bijwerkingen is dan kleiner.

Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen.

Harde contactlenzen eerst uitdoen en pas 45 minuten ná gebruik van deze oogdruppels weer indoen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Betagan Liquifilm®

Bijzonderheden

Deze oogdruppels bevatten polyvinyl-alcohol, natrium-metabisulfiet en benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017