Werkzame stof

Ibandroninezuur

Hulpstoffen:
- cellulose, microkristallijne
- crospovidon
- lactose-monohydraat
- povidon
- silicium-anhydraat, colloïdaal
- stearinezuur,
- microkristallijne cellulose
- Hypromellose
- Titaniumdioxide E171
- Talk
- Macrogol 6000

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen (subgroep: bifosonaten)

Samenstelling

Tabletten: 150 mg ibandroninezuur per tablet

Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Botontkalking (Osteoporose) bij de vrouw na de overgang (post-menopauzale osteoporose).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding

Verlaagd calciumgehalte van het bloed (= hypo-calciëmie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn is niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Het is niet bekend of dit medicijn het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen ongunstig beïnvloedt.

Hoe werkt het?

Ibandroninezuur is een zeer krachtige bisfosfonaat, die selectief werkt op botweefsel en specifiek de osteoclastenactiviteit remmen zonder de botvorming te beïnvloeden (zie SmPC).

Bijwerkingen

brandend maagzuur

Misselijkheid

Buikpijn

Diarree

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

gewrichtspijn (artralgie)

huiduitslag

slokdarm-irritatie

spierpijn (myalagie)

Let op! Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts bij:

ernstige pijn in de borst

ernstige pijn na doorslikken van voedsel of drank

hevige misselijkheid

overgeven

Wisselwerkingen

Gelijktijdige inname van medicijnen of supplementen die calcium, magnesium, ijzer of aluminium bevatten intereferen waarschijnlijk met de absortie van Bonviva.

Let op!

Wacht na inname van dit middel tenminste 1 uur voordat u weer andere medicijen inneemt.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en gebruiksaanwijzing van de bijsluiter in de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 150mg (= 1 tablet) per maand.

Neem de dosis na minimaal 6 uur vasten en 1 uur vóór gebruik van het eerste voedsel, drank en/of een ander medicijn van die dag in.

Slik de tabletten rechtop zittende of staande houding heel door en drink daarna een flink glas water (180-240 ml).

Ga na inname van een dosis tenminste 1 uur niet liggen, eet niets, drink niets en neem geen andere medicijnen. Daarna kunt u weer eten, gaan liggen en andere medicijnen nemen.

Neem een vergeten dosering:

binnen 3 weken na de oorspronkelijk geplande datum: neem de dosis alsnog in op ochtend na de dag dat men zich herinnerde dat de dosis vergeten was. Neem de eerst volgende dosis in op de eerstvolgende normale datum.

langer dan 3 weken na de geplande datum: sla de dosis over en neem de eerst volgende dosis in op de de eerstvolgende normale datum.

Neem nooit 2 doses binnen één week.

Hoe te bewaren?

Er zijn voor dit geneesmiddel géén speciale bewaarcondities.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Bepreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met de arts of verpleegkundige .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter

Bijzonderheden

De tabletten bevatten lactose als hulpstof.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.

In principe is na overdosering de kans bijwerkingen groter (zie aldaar).

Om Bonviva te binden, dienen melk of antacida gegeven te worden en bijwerkingen moeten symptomatisch behandeld worden. Vanwege het risisco om slokdarmirritaties mag braken niet worden opgewekt en dient de patient volledig recht te blijven.

Bijsluiters

Bonviva
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017