Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 106600
RVG 106602

Werkzame stof

Esmolol

Geneesmiddelgroep

Beta-blokkers

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 10 ml: 10 mg esmolol-hydrochloride per ml

Oplossing voor injectie: 10 mg/ml

Oplossing voor infusie: 10 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

Baxter BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angina pectoris, stabiele

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), bij operaties

Hartfrequentie, toename (= tachycardie), bij operaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartblok (= AV-block), 2e- en 3e-graads

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Cardiogene shock

Hartfalen, niet adequaat behandelde

Kinderen jonger dan 12 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

'Sick sinus'-syndroom

Sinusbradycardie, klinisch relevante

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de bèta-receptoren, o.a. die op het hart. Hierdoor wordt de hartprestatie (= hart-minuut-volume) geremd en neemt het zuurstofgebruik door het hart af (= negatief-inotrope werking).

Dit medicijn vertraagt de AV-prikkelgeleiding over het hart (= anti-aritmische werking).

Dit medicijn verlaagt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Dit medicijn werkt snel en kort.

Bijwerkingen

Ademnood door bronchospasmen na de operatie

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Hartfrequentie, verlaagde (= bradycardie)

Hoofdpijn

Koude en blauwe vingers en tenen (= perifere ischemie)

Misselijkheid

Ontstekingen

Rode huid rond plaats van infuus

Zweten, overmatig

Wisselwerkingen

Alcohol

Calcium-antagonisten, bepaalde

Cimetidine (Tagamet®)

Floctafenine (= Idalon®)

Hartglycosiden

Hydralazine ((Apresoline®)

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter bij de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen met en eventuele problemen na toediening van dit medciijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Brevibloc®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Hartfrequentie-afname, bloeddrukdaling, hartfalen, ademhalingsproblemen(bronchospasmen), spierschokken over hele lichaam (= gegeneraliseerde convulsies), bewusteloosheid (= coma)

Bijsluiters

Brevibloc
Brevibloc
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017