Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 03837

Werkzame stof

Butylscopolamine

Geneesmiddelgroep

Glassespier-verslappers (= para-sympathico-lytica)

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 20 mg butylscopolamine per ml

Fabrikant/Leverancier

Boehringer Ingelheim BV

Dr. Fisher Farma B.V (parallel import)
RVG 101992//03837

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 114372//03837

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Kolieken (= krampen van maag, darm, galwegen, urinewegen en blaas)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingen

Dikke darmontsteking, zwerende (= colitis ulcerosa)

Dikke darmverwijding (= megacolon) bij colitis ulcerosa

Hartfrequentie, toename (= tachycardie) door hartfalen of verhoogde schildklierproductie (= hyperthyreoïdie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Vernauwingen, verstoppingen (= obstructie) of verlammingen (= ileus) van het maagdarmkanaal of de urinewegen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert de spierspanning (= tonus) van de gladde spieren van o.a. het maagdarmkanaal en de gal- en urinewegen.

Algemeen

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Blozen

Braken

Droge mond en/of keel

Duizeligheid

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Impotentie

Kloppingen (= palpitaties)

Melkproductie (= lactatie), verminderd

Nervositeit

Plasproblemen (= mictiestoornissen)

Pupilverwijding

Misselijkheid

Opwinding, met name bij ouderen

Overgevoeligheidsreacties

Slaperigheid

Smaakverlies

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, (cognitieve stoornissen), met name bij ouderen

Wazig zien

Zwakheid, gevoel van

Zweten, verminderd

Wisselwerkingen

Amantadine

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva)

Antihistaminica, bepaalde

Fenothiazine

Parasympathicolytica (o.a. hyoscyamine = Egacene®, mebeverine = Duspatal®, papaverine)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de koelkast (8-12 0C).

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Buscopan® Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter.

Bijsluiters

Buscopan Injecties
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017