Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Busulfan

Geneesmiddelgroep

Kankermiddelen (= cytostatica, oncolytica)

Samenstelling

Concentraat voor intra-veneuze infusie: 6 mg busulfan per ml

Hulpstoffen:
- dimethyl-acetamide
- macrogol 400

Fabrikant/Leverancier

Pierre Fabre Médicament
Place Abel Gance 45
F-92654 Boulogne-Billancourt Cedex
Frankrijk

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verlaging van het aantal bloedcellen voorafgaande aan een transplantatie (in combinatie met cyclofosfamide).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap of mogelijke zwangerschap

Pas op!

Waarschuw uw arts vóór toediening van dit medicijn als u last heeft (gehad) van hart-, lever-, long-, nier-klachten of epileptische aanvallen en als u andere medicijnen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts ander voorschrijft).

Tijdens en tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vernietigt de beenmerg-stamcellen (= myeloïde cellen) en daarmee de aanmaak van bloedcellen.

Bijwerkingen

Dit medicijn heeft veel mogelijke bijwerkingen (zie bijsluiter van Busilvex®).

Informeer uw arts als u ernstig last heeft van de bekende bijwerkingen of van een bijwerking die niet staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Ketobemidon

Itraconazol (Sporanox®, Trisporal®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In gesloten verpakking in de koelkast bij 2-8 oC (NB. niet in de vriezer!).

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Bisulvex®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.)
In principe bestaat na overdosering een grotere kans op bijwerkingen (zie ladaar).

Bijsluiters

Busilvex eu
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017