Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1969

Werkzame stof

Fenylbutazon

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Dragee: 200 mg fenylbutazon

Fabrikant/Leverancier

Fagron Farmaceuticals BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bechterew, wanneer andere middelen niet helpen.

Reiter, syndroom van, wanneer andere middelen niet helpen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's)

Bloedstollingsproblemen (o.a. hemorragische diathese)

Hartfalen (= hartzwakte, decompensatio cordis)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Kinderen jonger dan 14 jaar

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Jeukende huiduitslag (= urticaria) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's)

Lupus erythematodes dissimenatus (= bepaalde auto-immuunziekte)

Maagdarmaandoeningen, zwerende

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Middenrifsbreuk (= hernia diaphragmatica)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van dit medicijn, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's)

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Ouderen boven 6o jaar, wanneer deze (nog) geen Butazolidine® gebruiken.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen (= pyrazolinon-verbindingen).

Schildklieraandoeningen

Sjögren, syndroom van (= bepaalde auto-immuunziekte tijdens de menopauze)

Slokdarmontsteking met zure oprispingen (= reflux oesophagitis).

Verhoogde bloeddruk (= hypertensie), ernstige

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel is schadelijk voor de vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Bijwerkingen

Astma, verergering van

Beenmergaandoeningen (= beenmergdepressie)

Bloeddruk, verhoogd (= hypertensie)

Braken

Buikpijn (= epigastrische pijn)

Diarree

Duizeligheid

Hoofdpijn

Huiduitslag (= exantheem)

Maagdarmklachten

Maagdarmzweren (= ulcus pepticum)

Misselijkheid

Schildklieraandoeningen (o.a. struma)

Vochtophopingen in lichaamsweefsels (= perifeer oedeem)

Zuurbranden

Wisselwerkingen

Bloedverdunnende middelen (= anticoagulantia)

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Cefalosporinen-antibiotica

Fenytoïne (= Epanutin®, Diphantoïne®)

Lithium (= Camcolit®, LitareButazolidine®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Medicijnen met dezelfde werkingswijze (= remming van prostaglandine-synthetase) als dit medicijn

Penicillinen

Sulfonamiden

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dragees heel innemen met ruim water tijdens of ná de maaltijd.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Butazolidin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Misselijkheid, braken, diarre, verwardheid, duizeligheid, waanvoorstellingen (= hallucinaties), geestelijke stoornissen (= psychosen), hyperventilatie, spierschokken (= convulsies), shock, bewusteloosheid

Bijsluiters

Butazolidin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017