Met of zonder recept

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil zonder recept worden verkregen.

Registratienummer (RVG-nummer

RVG 22743

Werkzame stof

Desogestrel (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroepen

Anticonceptie-middelen (= middelen tegen zwangerschap)

Samenstelling

'Minipil': strip met 28 omhulde tabletten: 0,075 mg desogestrel (= progestageen hromoon) per tablet

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 103955//22743

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen met een verhoogd risico op trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen), ook als men daar eerder last van heeft gehad

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren, die gevoelig zijn voor dit middel of ander progestagene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft voor zover bekend geen invloed op de samenstelling daarvan.

Dit medicijn mag voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruik.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Deze pil voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) vooral door voorkómen van de eisprong (= anovulatore werking). Hierdoor kan geen bevruchting plaatsvinden en ontstaat dus geen zwangerschap.

Dit middel maakt daarnaast het slijm van de baarmoederhals (= cervix-slijm) taai. Hierdoor kunnen zaadcellen (= spermatozoën) niet of nauwelijks de baarmoeder bereiken. Dit biedt extra bescherming tegen zwangerschap.

Bijwerkingen

Acne

Bloedverlies, onregelmatig (vaker, langer of uitblijven)

Borsten, pijnlijk of gespannen

Gewichtstoename

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Menstruatie, pijnlijke (= dysmenorroe)

Misselijkheid (= nausea)

Seks, zin in (= libido), verminderd

Stemmingswisselingen

Trombose en/of embolie, met name bij langdurige bewegingsarmoede (= immobilisatie)

Vaginale bloedingen, onregelmatig en/of verlengd; deze komen na enkele maanden in aantal af

Vermoeidheid

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Veel van de bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen gewoonlijk na enkele maanden pilgebruik.

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Antibiotica (verminderen de betrouwbaarheid)

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin® en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline®) en bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica).
Bij gelijktijdig gebruik van bovengenoemde middelen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Bij gebruik van bovengenoemde middelen en tot 4 weken daarna, ook een andere vorm van anticonceptie (bijv. onthouding, condoom of barriere-middel) gebruiken om zwangerschap te voorkomen.

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Starten met dit middel op de eerste dag van de menstruatie en daarna iedere dag zonder onderbreking (dus geen stopweek!) op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag 1 tablet innemen. Een tablet mag maximaal 3 uur te laat worden ingenomen.

Zie voor 'Wat te doen na het vergeten van een pil' en dergelijke vragen de informatie-rubriek 'Medicatie-begeleiding' of de bijsluiter van Cerazette®.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Het te laat innemen of vergeten of van slechts één enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt het vergeten of verkeerd gebruiken van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap.
Zie bijsluiter voor "Wat te doen wanneer u de pil bent vergeten."

Voor een goede betrouwbaarheid is het erg belangrijk dat u de pil iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip inneemt.

Combineren van de pil met medicijnen?

Als u de pil buiten de dokter om combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid van de pil verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.
Zie bijsluiter voor informatie over het combineren van dit middel met andere medicijnen.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil. U heeft er alle belang bij precies te weten welke pil u gebruikt, hóe u die moet gebruiken en wat de risico's van het gebruik zijn.

Medicatiebegeleiding

Zie bijsluiter voor informatie over o.a. "Wanneer beginnen?, "Combineren met andere medicijnen?", Wat te doen na vergeten van een tablet?", "Uitstellen van de menstruatie?", etc.

Of ga naar de pil-watch van ConsuMed

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Deze anticonceptiepil wordt ook 'Minipil' genoemd. De betrouwbaarheid is even goed als die van pillen die zowel een progestageen als oestrogeen bevatten (= gecombineerde pil).

Deze anticonceptiepil bevat is vooral bestemd voor vrouwen die oestrogen minder goed of slecht verdragen (o.a. misselijkheid, hoofdpijn, gespannen borsten) en voor vrouwen die borstvoeding geven.

De pil beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Daartegen moet een concoom worden gebruikt.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Cerazette
Cerazette
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017