Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07824

Werkzame stof

Prilocaïne en felypressine

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 1,8 ml: 0,54 microggram prilocaïne-hydrochloride en 30 mg felypressine per ml

Fabrikant/Leverancier

Dentsply Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving (= anesthesie) in de tandheelkunde

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hemiglobine (= methemoglobinemie)

Ontstoken weefsel

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of vergelijkbare plaatselijk verdovende middelen van het amide-type

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan bij gebruik van hoge doseringen tijdens zwangerschap of bevalling bij de pasgeborene (= neonaat) blauwkleuring (= cyanose) en hemiglobine veroorzaken.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert plaatselijk de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= lokale anesthesie).

Octapressine verlengt de plaatselijk verdovende werking door plaatselijke vernauwing van de kleien bloedvaten.

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen, bepaalde (methemoglobinemie en cyanose); vooral na hoge doseringen (400-600 mg)

Allergische reacties op prilocaïne en/of het conserveermiddel methylhydroxybenzoaat

Wisselwerkingen

Bloedstollingremmende medicijnen (= anti-coagulantia)

Heparine

Medicijnen, waaronder veel pijnstillers, die de prostaglandine-synthese remmen (= NSAID's)

Medicijnen met een plaatselijk verdovende werking (= lokaal anaesthetica)

Plasmavervangmiddelen (o.a. dextranen)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medcijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Citanest® 3%-Octapressine

Bijzonderheden

De flacons van 20 ml: 10 mg of 20 mg prilocaïne-hydrochloride zonder epinefrine (1:200.000) per ml bevatten methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

De flacons van 20 ml: 10 mg of 20 mg prilocaïne-hydrochloride met epinefrine (1:200.000) per ml bevatten methylparahydroxybenzoaat en natrium-metabisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, blauw worden (= cyanose), sufheid, spierschokken (= convulsies), bloeddrukdaling, verminderde hartwerking, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017