Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1983

Werkzame stof

Acetylsalicylzuur, codeïne en coffeïne

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica), combinatie

Samenstelling

AC Cod 400/50/10 tabletten: 400 mg acetylsalicylzuur, 50 mg coffeïne en 10 mg codeïnefosfaat per tablet

AC Cod 400/50/10 zetpillen: 400 mg acetylsalicylzuur, 50 mg coffeïne en 9,6 mg codeïnefosfaat per zetpil

Fabrikant/Leverancier

AC Cod 400/50/10 Tabletten/Zetpillen: diverse fabrikanten leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn

Koorts

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen, acute

Benauwdheid door verminderde ademhalingsreserve (= emfyseem)

Bloedingsneiging (= hemorragische diathese)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Maagdarm-bloedingen

Maagdarm-zweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Maagklachten

Maagontsteking (= gastritis)

Maagpijn

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum)

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie), ernstige

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of voor prostaglandine-synthetase-remmers (NSAID's)

Overgevoeligheid voor opium-achtige pijnstillers (= opioïden)

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking van dit middel kunnen mogelijke schadelijke effecten op het kind niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stoffen in dit middel gaan alle drie over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en/of sufheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Acetylsalicylzuur remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en ontstekingen (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Acetylsalicylzuur verlengt tevens de bloedingstijd.

Coffeïne heeft een opwekken (= centraal stimulerend effect) effect.

Codeïne is een opium-achtige verbinding met een pijnstillende (= analgetische), hoestprikkeldempende (= antitussief) en stoppende werking bij dunne ontlasting (= diarree).

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na ca. 20-30 min en duurt ca. 4-6 uur.

De koortswerende werking begint na 1-4 dagen.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Angst

Bloedarmoede

Bloedingen uit de anus (alleen bij gebruik van zetpillen)

Braken

Duizeligheid

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-bloedingen

Maagdarm-klachten

Maagdarmpijn

Misselijkheid

Opwinding

Overgevoeligheidsreacties

Sufheid

Spijsverteringsstoornis (= dyspepsie)

Verstopping (= obstipatie)

Zuurbranden

Wisselwerkingen

Alcohol

Bloedverdunnende middelen (= orale anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Centraal-dempende geneesmiddelen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten eerst in ruim water uiteen laten vallen, goed roeren, opdrinken en water nadrinken.

De zetpillen via de anus inbrengen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van AC Cod 400/50/10 Tabletten/Zetpillen

Bijzonderheden

Codeïne valt onder de opiumwet.

Overdosering

Hyperventilatie, verhoogde lichaamstemperatuur (hyperpyrexie), zweten, uitdroging (dehydratie), rusteloosheid, waanvoorstellingen (hallucinaties), opwinding, verminderd geestelijk functioneren (centrale depressie), bewusteloosheid (coma), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017