Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Registratiejaar

Zie Daro Hoofdpijnpoeder®, Propyfenazon Comp. Tabletten, Sanalgin® of Saridon®

Werkzame stof

Paracetamol, propyfenazon en coffeïne

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica), combinatie

Samenstelling

Zie Daro Hoofdpijnpoeder®, Propyfenazon Comp. Tabletten, Sanalgin® of Saridon®

Fabrikant/Leverancier

Zie Daro Hoofdpijnpoeder®, Propyfenazon Comp. Tabletten, Sanalgin® of Saridon®

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn

Koorts

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor aan propyfenazon verwante verbindingen (= pyrazoline-derivaten)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Paracetamol passeert de moederkoek (= placenta) en komt in de ongeboren vrucht terecht.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Paracetamol en coffeïne gaan over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Paracetamol en propyfenazon verminderen pijn (= analgetische werking) en onderdrukken koorts (= antipyretische werking). De werking is niet precies bekend. Mogelijk remt paracetamol de productie van prostaglandinen in het centrale zenuwstelsel.

Coffeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel en heeft daardoor een opwekkend effect.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na 15-30 min en duurt ca. 3-5 uur.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, koorts en netelroos

Rode bloedlichaampjes (= erythrocyten), afbraak bij een tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat (G6PD)

Leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag; ernstig leverbeschadiging na 6 gram paracetamol per dag en onomkeerbare (= irreversibele) afsterving van leverweefsel na meer dan 6 gram paracetamol per dag.

Wisselwerkingen

Actieve kool (o.a. Norit®)

Alcohol, regelmatig (= chronisch) gebruik

Barbituraten

Cholestyramine (= Questran®)

Medicijnen die de lever-enzym-activiteit stimuleren

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voorvolwassenen: zie Daro Hoofdpijnpoeder®, Propyfenazon Comp. Tabletten, Sanalgin® of Saridon®

De poeders of tabletten met ruim water innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de arts of de patiëntenbijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt. Gebruik daarom in principe niet minder medicijn dan is voorgeschreven of wordt aanbevolen in de patiëntenbijsluiter.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom in principe niet meer medicijn dan is voorgeschreven of wordt aanbevolen in de patiëntenbijsluiter.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijn niet met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot soms ernstige wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer dat niet het geval is, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om een advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit zelfzorg-medicijn met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de patiëntenbijsluiter.

Wijk niet af van het voorschrift op het etiket of van de aanbevolen dosering in de bijsluiter wanneer de werking u tegenvalt.
Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft of wanneer u last denkt te hebben van bijwerkingen of wisselwerkingen.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Daro Hoofdpijnpoeder®, Propyfenazon Comp. Tabletten, Sanalgin® of Saridon®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Bewustzijnsvermindering, bewusteloosheid (= coma), spierschokken (= convulsies), ademnood (apnoe), leverbeschadiging

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017