Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Lamivudine en zidovudine

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen)

Samenstelling

Tablet, omhuld: 150 mg lamivudine en 300 mg zidovudine

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-1-virussen, in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hb-gehalte: minder dan 4,6 mmol per liter bloed

Kinderen jonger dan 12 jaar: onvoldoende gegevens bekend om de schadelijkheid van dit medicijn goed te kunnen beoordelen

Neutrofielen: minder dan 0,75 x 109 per liter bloed

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit middel gedurende de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking is beschadiging van de vrucht mogelijk.

Dit middel bij voorkeur niet gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Beide werkzame stoffen (lamivudine en zidovudine) gaan over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stoffen (lamivudine en zidovudine) in dit medicijn zijn werkzaam tegen HIV-type-1-virussen (= retrovirussen).

NB. Dit middel houdt de HIV-besmetting onder controle, maar geneest die niet. Ook bij gebruik van dit middel moeten daarom altijd passende maatregelen (bijv. sexuele onthouding en/of condooms) worden genomen om besmetting van anderen met HIV te voorkómen.

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Angst

Benauwdheid, kortademigheid (= dyspnoe)

Bloedbeeld-afwijkingen (= hematologische afwijkingen)

Bloedwaarden, afwijkingen (o.a. lactaatacidose)

Borstvorming bij mannen (= gynaecomastie)

Braken

Buikpijn

Concentratiestoornissen

Depressie

Diarree

Eetlust, afname (= anorexie)

Haaruitval (= alopecia)

Hoesten

Hoofdpijn

Huiduitslag

Jeuk (= pruritis)

Koorts

Krampaanvallen (= convulsies)

Leverafwijkingen

Misselijkheid

Neusklachten

Pijn op de borst

Plassen (= urinelozing, mictie), veranderingen in frequentie

Slapeloosheid

Smaakverandering

Spierpijn (= myalgie)

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Verkleuring (pigmentatie) van nagels, huid en slijmvliezen

Vermoeidheid

Verwarring

Winderigheid (= flatulentie)

Zenuwaandoening van de handen en voeten (= perifere neuropathie), o.a. irritatie, prikkeling, brandend gevoel, pijn, verdoving of uitval van tastfunctie

Zwakte, algeheel gevoel van (malaise, asthenie)

Wisselwerkingen

Co-trimoxazol (= Bactrimel®, Eusaprim®, Sulfotrim®, Trimoxazol®)

Ganciclovir (= Cymevene®)

Geneesmiddelen die de afbraak (= metabolisme) van zidovudine beïnvloeden

Geneesmiddelen die als bijwerking de beenmergfunctie verminderen (= beenmergdepressie = myelosuppressie)

Geneesmiddelen die bijwerkingen hebben op de nieren (= nefrotoxisch), o.a. amfotericine B (= Amphocil®, Ambisome®, Fungizone®), aminoglycoside-antibiotica, foscarnet (= Foscavir®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tablet kan zowel mét als zónder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig antibioticum gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig (= resistent) wordt voor het medicijn.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Combivir®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Combivir eu
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017