Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06851

Werkzame stof

Cyclopentolaat

Geneesmiddelgroep

Pupil-verwijdende middelen (= mydriatica)

Samenstelling

Oogdruppels (1%), 10 ml: 10 mg cyclopentolaat-hydrochloride per ml
Bevat benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Alcon Nederland BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 108488//06851

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 110052//06851

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cycloplegie

Iris-vergroeiingen (iris-synechieën), voorkoming van

Ooglens-iris-verklevingen (lens-iris-adhesies), voorkoming van

Pupilverwijding (= mydriasis)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Glaucoom (nauwe kamerhoek-glaucoom)

Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen)

Kinderen, jonger dan 6 jaar

Oogboldruk (intra-oculaire druk), verhoogd

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzalkoniumchloride)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens zwangerschap of bevalling goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt de oogpupil (= mydriasis) en verlamt de accommodatie-spier van het oog (= cycloplegie).

De werking duurt enkele dagen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Oog:

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Oogboldruk (intra-oculaire), verhoogd

Oogirritatie, branderig gevoel na indruppelen

Overige:

Coördinatie-stoornissen (= ataxie), vooral bij kinderen en ouderen

Droge mond

Hartritme, versnelling (= tachycardie)

Psychotische reacties (= psychosen), vooral bij kinderen en ouderen

Rusteloosheid, vooral bij kinderen en ouderen

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Verwardheid, vooral bij kinderen en ouderen

Waanvoorstellingen (= hallucinaties), vooral bij kinderen en ouderen

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tijdens het druppelen bij voorkeur de traanbuis dichtdrukken. Hierdoor loopt minder druppelvloeistof naar de neus- en keelholte. De kans op lichamelijke (= systemische) bijwerkingen is dan kleiner.

Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen.

Harde contactlenzen eerst uitdoen en pas 45 minuten ná gebruik van deze oogdruppels weer indoen.

Stop met gebruik bij toenemende duizeligheid en/of toename van het hartritme en neem vervolgens contact op met uw (huis)arts.

Stop met gebruik bij (blijvende) pijn in het oog en neem vervolgens contact op met uw (huis)arts.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Overleg eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Cyclogyl®

Bijzonderheden

Bevat benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

Overdosering

Symptomen van overdosering in het oog bestaan uit droge mond, verwardheid, temperatuursverhoging, verhoogde oogdruk, urineretentie, constipatie, versnelde hartslag, hartritmestoornissen en bij ernstige overdosis kan de ademhaling bemoeilijken. Als tegengif wordt fysostigmine of pilocarpine toegendiend.

Bijsluiters

Cyclogyl
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017