Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 13724

Werkzame stof

Misoprostol

Geneesmiddelgroep

Peptische middelen, restgroep

Samenstelling

Tablet: 200 microg misoprostol

Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 109144//13724

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109291//13724

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 110554//13724

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 113605//13724

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bescherming tegen Dyspepsie, (= spijsverteringsstoornis) door vertraagde maaglediging, ter bestrijding van de klachten (o.a. maagpijn, buikpijn, misselijkheid en braken)

Gastro-oesofageale reflux

Reflux oesofagitis, lichte tot matige, behandeling en voorkómen van (= onderhoudstherapie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Gelijktijdig gebruik orale (= via de mond) of parenterale (= per injectie) van ketoconazol (= Nizoral®), miconazol (= Daktarin®), itraconazol (= Trisporal®), fluconazol (= Diflucan®), erytromycine (= Erytrocine®) of claritromycine (= Klacid®)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap te beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= misoprostol) stimuleert de samentrekkingen (= peristaltiek) van de maag en dunne darm en bevordert de sluiting van de ringspier tussen maag en slokdarm (= gastro-oesofageale sfincter).

De afsluitende ringspier tussen maag en dunne darm (= pylorus) wordt ontspannen, zodat de maaglediging wordt versneld.

Bijwerkingen

Darmborrelingen (= borborygmi)

Darmkrampen, voorbijgaand

Diarree

Hoofdpijn (voorbijgaand)

Licht gevoel in het hoofd

Overgevoeligheidsreacties

Wisselwerkingen

Beïnvloeding van de opname van bepaalde medicijnen in maag en darm (o.a. alcohol, benzodiazepinen, paracetamol)

Anticholinergica

Claritromycine (= Klacid®)

Erytromycine (= Erytrocine®)

Fluconazol (= Diflucan®)

Medicijnen waarvan de dosering zeer nauw luistert (= 'geringe therapeutische breedte') en/of individueel moet worden ingesteld.

HIV-protease-remmers (o.a. ritonavir = Norvir®)

Itraconazol (= Trisporal®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Miconazol (= Daktarin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten direct na de maaltijd en voor het slapen gaan innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.


Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Cytotec
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017